Započelo postavljanje “Land art” instalacija u naseljima Općine Bilje

29.5.2019. u jutarnjim satima započelo se s projektnom aktivnosti postavljanja “Land art” instalacija u naseljima Općine Bilje u sklopu Projekta “Zelena Baranja – Ozelenjivanje turističke ponude kroz inovativne proizvode u prirodnoj i krajobraznoj baštini” od strane Komunalno Bilje d.o.o. i naravno, autora instalacija Studio 8 d.o.o. Ubrzo će uslijediti i završna obrada i bojanje instalacija prije službenog otvorenja.

Tako je na redu prvi bio Vardarac gdje je postavljena “Ženska ruka s paprikama”, a zatim Lug gdje je postavljen “Rimski vojnik i jarac”. Ovo je tek početak, očekuje nas postavljanje “Land art” instalacija i u naseljima Bilje, Kopačevo, Kozjak i Tikveš. U svakom naselju instalacija će predstavljati svojevrsni simbol i poveznicu s tim naseljem. Nakon postavljanja svih instalacija uslijedit će završna obrada i bojanje, a zatim i službeno otvorenje koje će također biti ovdje prikazano, kao i objašnjenje što svaka pojedina instalacija simbolizira, stoga nas pratite i dalje.

Fotografije postavljanja u Vardarcu i Lugu pogledajte ovdje.