Nastavak postavljanja “Land art” instalacija u naseljima Općine Bilje

11.6.2019. u jutarnjim satima nastavilo se s projektnom aktivnosti postavljanja “Land art” instalacija u naseljima Općine Bilje u sklopu Projekta “Zelena Baranja – Ozelenjivanje turističke ponude kroz inovativne proizvode u prirodnoj i krajobraznoj baštini” od strane Komunalno Bilje d.o.o. i naravno, autora instalacija Studio 8 d.o.o. Ubrzo slijedi završna obrada i bojanje instalacija prije službenog otvorenja.

U ovom krugu postavljanja prvo naselje na redu je bilo Bilje gdje je postavljena “Baranjska golubica”, a zatim Tikveš gdje je postavljen “Herbarij”. Kao što je već spomenuto, ovo je nastavak dosad postavljenih “Land art” instalacija u Vardarcu i Lugu, a očekuje nas još i postavljanje instalacija u Kopačevu i Kozjaku te još jedna instalacija u Bilju. Već je navedeno i u prijašnjem članku kako će svaka instalacija predstavljati svojevrsni simbol i poveznicu s tim naseljem. Nakon postavljanja svih instalacija uslijedit će završna obrada i bojanje, a zatim i službeno otvorenje koje će također biti ovdje prikazano, kao i objašnjenje što svaka pojedina instalacija simbolizira, stoga nas pratite i dalje.

Za mali uvid u postavljanje instalacija u Bilju i Tikvešu kliknite ovdje.