Kopačevo – Kormoran s paprikom u kljunu

Na samom ulazu u Kopački rit iz Kopačeva naići ćete na “Kormorana s paprikom u kljunu”, zanimljivu “Land art” instalaciju u sklopu Projekta “Zelena Baranja – Ozelenjivanje turističke ponude kroz inovativne proizvode u prirodnoj i krajobraznoj baštini”. U nastavku slijedi više o tome što ova instalacija simbolizira.

“Kormoran s paprikom u kljunu” predstavlja kormorana, zaštitni znak Kopačeva i Parka prirode Kopački rit koji su neraskidivo vezani kroz povijest, a paprika u kljunu predstavlja nadaleko poznatu kopačevsku mljevenu papriku. Kopačevo, prema arheološkim nalazima, bilo je naseljeno još u drugom tisućljeću prije Krista, a smješteno je na samom rubu Parka prirode Kopački rit koji je nastao djelovanjem dviju velikih rijeka, Dunava i Drave. Kako je u pisanim dokumentima prilike o Kopačkom ritu moguće pratiti čak do 1212. godine poslije Krista, može se zaključiti da se to područje u proteklih osam stotina godina malo promijenilo. Nekada je cijelo Kopačevo živjelo od ribe, sa 200 ribara. U znak ponosa i sjećanja na te dane, Kopačevo svake godine početkom rujna organizira festival „Ribarski dani u Kopačevu“. A danas zaštićeni Park prirode Kopački rit zbog svoje iznimne prirodne vrijednosti tijekom godine broji preko 20 000 ptica močvarica, među kojima i najveću koloniju kormorana u Hrvatskoj.

Autor instalacije je Studio 8 d.o.o. iz Osijeka, a instalacija je postavljena u zajedničkoj suradnji s Komunalno Bilje d.o.o..