Završna konferencija projekta Zelena Baranja

29. listopada 2019. godine s početkom u 11:00 sati u Edukacijskom centru Tettye, Pečuh održana je završna konferencija projekta “Zelena Baranja – Ozelenjivanje turističke ponude kroz inovativne proizvode u prirodnoj i krajobraznoj baštini”. Provedba projekta trajala je od 1.12.2017. do 31.10.2019. u suradnji partnera Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Nacionalni park Dunav-Drava i Općina Bilje, a idući tekst donosi više o tome što je projektom ostvareno. Nastavi čitati “Završna konferencija projekta Zelena Baranja”