29.5.2019. Početak postavljanja “Land art” instalacija u naseljima Općine Bilje