O Projektu

U sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. (Europski fond za regionalni razvoj) provodi se Projekt prekogranične suradnje punog naziva “Zelena Baranja – Ozelenjavanje turističke ponude kroz inovativne proizvode u prirodnoj i krajobraznoj baštini” koji ima za cilj unaprijediti ekološki i ekonomski održivi razvoj u skladu s očuvanjem prirode u prekograničnoj regiji hrvatske i mađarske Baranje.  U projekt su uključena tri zaštićena područja: Park prirode Kopački rit, Nacionalni Park Dunav-Drava i zaštićeno područje brda zapadni Mecsek. Glavni korisnik Projekta je Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek s partnerima Općina Bilje s hrvatske strane te Nacionalnog parka Dunav-Drava s mađarske strane.

Kroz projekt će se razvijati novi, inovativni ekoturistički sadržaji, programi, proizvodi i infrastruktura te mnogobrojni događaji i festivali unutar područja Drave i Dunava koje će se promovirati kao poželjna turistička destinacija. Projekt se provodi na području sedam naselja općine Bilje (Bilje, Vardarac, Lug, Kopačevo, Tikveš, Zlatna Greda  i Kozjak) te obuhvaća iduće:

  • 7 land art instalacija u naseljima Općine Bilje
  • 4 manifestacije: Ribarski dani, Etno susreti, Dan Općine Bilje i Festival umjetnosti u Zlatnoj Gredi
  • 7 turističkih info panela u naseljima Općine Bilje
  • otvoreni wi-fi u naseljima Općine Bilje
  • mobilne aplikacije za turiste
  • edukacijski i turistički sadržaji
  • virtualna šetnja/ panorama 360°

Obzirom kako se Baranja suočava s izazovima poput nezaposlenosti, nedostatka sadržaja i programa aktivnog, kulturnog i ekoturizma, slabe vidljivosti i promocije regije, projekt ima za cilj odgovoriti na sve te izazove uspostavljanjem snažnijeg turističkog identiteta kroz novi brand Baranje kao ekoturističke destinacije, povećanjem atraktivnosti same regije uz povećanje broja dolazaka i noćenja turista, unaprijediti međusektorske i prekogranične suradnje s Mađarskom te na taj način poboljšati ukupnu socio-ekonomsku situaciju u regiji.